filmu List.

WSPARCIE DLA BOHATERÓW FILMU

KLIKNUJ

DZIĘKUJEMY ZA CHĘĆ WSPARCIA OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W FILMIE LIST

W filmie List występują Arouna Kandé, Cacique Dadá, Ridhima Pandey, Greg Asner, Robin Martin i Lorna Gold. Od czasu kiedy wspólnie wzięli udział w realizacji filmu, nadal często rozmawiają i walczą o wprowadzenie zmian w swoich ojczyznach i poza nimi.

Support Arouna Kandé

Arouna Kandé kontynuuje studia z zakresu pracy socjalnej, a jednocześnie utrzymuje swoje siostry i opracowuje projekty zrównoważonego rozwoju w swojej rodzinnej wiosce. Arouna Kandé pracuje nad programami lokalnego rynku dla kobiet zajmujących się rolnictwem, stworzenia siedmiokilometrowej drogi łączącej lokalny rynek z rynkiem w większej wiosce oraz planem budowy lokalnej kliniki zdrowia.

Pan Kandé pracuje również jako asystent administracyjny w Maison de la Gare, szkole, która udzieliła mu wsparcia w Saint Louis. Dzięki widzom wspierającym film, Maison de la Gare’s mogło przeprowadzić projekt pilnego czyszczenia ulic, dzięki któremu udało się przywrócić do życia trzy miejsca zniszczone przez powódź podczas kręcenia filmu. Prace związane z oczyszczaniem i przywracaniem krajobrazu były połączone z aktywizacją i edukacją lokalnej społeczności. Maison de la Gare doświadcza coraz częstszych powodzi i poszukuje funduszy na poprawę odporności kampusu i wsparcie większej liczby dzieci.

Support Cacique Dadá

Cacique Dadá prowadzi obecnie regionalną grupę zadaniową zajmującą się poprawą zdrowia wśród społeczności rdzennych. Na tym stanowisku przewodniczy kilku tradycyjnym ludom rdzennym i działa jako łącznik z usługodawcami.

Cacique Dadá opracował również regionalny program szkoleniowy dla obrońców środowiska, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie zrównoważonych metod obrony środowiska dla przyszłych pokoleń. W rezultacie nasilają się groźby przemysłu wydobywczego pod jego adresem, ponieważ jest on postrzegany jako coraz silniejszy obrońca praw swojej ludności. PRZEKAŻ DAROWIZMĘ DLA FOREST FORCES

Dzięki sympatykom filmu, Cacique Dadá zyskał dodatkową ochronę przed agresorami, którzy grozili mu w przeszłości. Cacique Dadá potrzebuje jednostek GPS i innych materiałów, które mogłyby być wykorzystane przez rdzennych obrońców terenów w całym regionie.

PRZEKAŻ Greg Asner i Robin Martin

Dr Asner i dr Martin prowadzą Centrum Edukacji i Badań Morskich na Hawajach (MERC), które współpracuje ze społecznościami w celu zwiększenia odporności rafy koralowej na zmieniający się klimat. Zachęcamy do wsparcia ich działań w hawajskim MERC.

Support Ridhima Pandey

Ridhima razem ze swoim ojcem stworzyła nową inicjatywę, która ma zapewnić edukację i wsparcie biedniejszym społecznościom w Indiach.

Organizacja będzie dla młodych ludzi źródłem informacji na temat skutków kryzysu ekologicznego i tego, jak mogą podjąć działania.

Kontakt

Ask a question

13 + 10 =