Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas pokazów

Wstęp

Niniejszy poradnik jest przeznaczony dla organizatorów pokazów, wychowawców i wszystkich innych osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć i wydarzeń związanych z filmem List, w których mogą brać udział osoby młode i inne wrażliwe grupy społeczne.

Ochrona bezpieczeństwa opiera się na następujących zasadach:

  • Dzieci i młodzież nigdy nie powinny doświadczać jakiejkolwiek formy wykorzystywania.
  • Każdy ma obowiązek angażować się w działania wzmacniające ochronę dzieci i młodzieży.
  • Wszystkie dzieci, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego, etnicznego lub społecznego, sytuacji finansowej, niepełnosprawności, pochodzenia lub innego statusu dziecka, jego rodziców lub prawnych opiekunów, mają prawo do równej ochrony przed wszelkiego rodzaju krzywdą lub nadużyciami.
  • Niektóre dzieci są dodatkowo narażone na niebezpieczeństwa ze względu na skutki wcześniejszych doświadczeń, stopień samodzielności czy zależności, potrzeby komunikacyjne lub inne problemy.
  • Dobro wszystkich dzieci jest ważne.

Twoja odpowiedzialność

Polityka bezpieczeństwa zapewnia, że osoby młode i inni członkowie społeczności podatni na zagrożenia są chronieni przed nadużyciami, wykorzystywaniem, przemocą i zaniedbaniem. Jako organizator wydarzenia lub lekcji, powinieneś planować swoje aktywności ze szczególnym uwzględnieniem dobra wszystkich osób z wrażliwych grup społecznych.

Przed rozpoczęciem planowania działań prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony Ruchu Laudato Si’. Niniejszy przewodnik zawiera pewne zalecenia i propozycje tekstów, które mogą być pomocne w planowaniu.

Ponadto, Ruch Laudato Si’ prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Zarejestruj swoje wydarzenie, aby otrzymać dostęp do harmonogramu szkoleń.

Poniżej przedstawiamy kilka wstępnych zaleceń, natomiast w celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z pełnym tekstem polityki ochrony:

  • Zadbaj o to, by Twoje wydarzenie lub przedsięwzięcia były zgodne z polityką bezpieczeństwa Ruchu Laudato Si’. Zastosuj też najlepsze praktyki w zakresie ochrony bezpieczeństwa dzieci.
  • Wyznacz osobę godną zaufania dla dzieci i młodzieży.
  • Upewnij się, że wszyscy pracownicy lub wolontariusze zaangażowani w Twoje wydarzenie lub działania przeszli kontrolę przeszłości.
  • Podziel się informacjami o zasadach bezpieczeństwa z młodzieżą, rodzinami i personelem, w tym wolontariuszami.
  • Opracuj proces zgłaszania i reagowania na podejrzane zachowania.

Zdjęcia i media społecznościowe

Przy wykorzystywaniu informacji i treści wizualnych, zarówno zdjęć jak i filmów, nadrzędną zasadą jest zachowanie szacunku i godności w przedstawianiu dzieci, rodzin i społeczności. Należy unikać robienia zdjęć dzieciom lub innym osobom z grup ryzyka i/lub wykorzystywania ich wizerunków w mediach społecznościowych.

Takie zdjęcia powinny być wykorzystywane tylko w przypadku wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.