Widziałeś już film?

Nie widziałeś jeszcze filmu?

film List

Film List opowiada historię podróży czołowych liderów klimatycznych do Rzymu, gdzie dyskutują z papieżem Franciszkiem na temat encykliki Laudato Si’. W filmie poznajemy również osobistą historię papieża Franciszka oraz niepublikowane wcześniej materiały z inauguracji jego pontyfikatu.

Jak możesz zaangażować się w rozwiązanie kryzysu

Zrób plan

Rozwiązanie kryzysu ekologicznego może poprawić zdrowie, bezpieczeństwo i perspektywy na przyszłość wszystkich ludzi.

Pomóc większej liczbie osób

Wszystkie główne tradycje wiary – 70% ludzkości – zachęcają nas do ochrony naszego wspólnego domu.

Zastanów się nad swoimi wartościami

Narzędzia do ochrony naszego wspólnego domu są już u nas.

film List

Papież Franciszek napisał encyklikę, czyli krótką książkę autorstwa papieży, zatytułowaną Laudato Si’. Zachęca nas w niej do dostrzeżenia, że „wszystko jest ze sobą połączone”. To, jak traktujemy Ziemię, nasz wspólny dom, jest odzwierciedleniem tego, jak traktujemy siebie nawzajem. Dbanie o siebie nawzajem oznacza dbanie o dom, który dzielimy.

Kontakt

Zadaj pytanie

13 + 4 =